Xcam Sight 2 Creative Gimble for Smartphone

Xcam Sight 2 Creative Gimble for Smartphone
  • Xcam Sight 2 Creative Gimble for Smartphone
  • Xcam Sight 2 Creative Gimble for Smartphone
  • Xcam Sight 2 Creative Gimble for Smartphone
  • Xcam Sight 2 Creative Gimble for Smartphone
  • Xcam Sight 2 Creative Gimble for Smartphone
  • Xcam Sight 2 Creative Gimble for Smartphone
 

Xcam Sight 2 Creative Gimble for Smartphone - 4291682 Yêu thích

0 Đánh giá

805 Lượt đã xem
1 Lượt mua thành công

Giá: 1,200,000 VNĐ

Số lượng

Trạng thái : Còn hàng

Sản phẩm tương tự


Thông tin chi tiết Đánh giá Bình luận

Gimbal mini for smart phone.


//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20170507/x_cam_sight_2_tru__c_die____n_thoa__i_tho__ng_minh_handheld_brushless_gimbal_video_o____n_di__nh_di__1__800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20170507/x_cam_sight_2_tru__c_die____n_thoa__i_tho__ng_minh_handheld_brushless_gimbal_video_o____n_di__nh_di__2__800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20170507/x_cam_sight_2_tru__c_die____n_thoa__i_tho__ng_minh_handheld_brushless_gimbal_video_o____n_di__nh_di__3__800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20170507/x_cam_sight_2_tru__c_die____n_thoa__i_tho__ng_minh_handheld_brushless_gimbal_video_o____n_di__nh_di__4__800x800.jpg
//cdn.nhanh.vn/cdn/store/5058/ps/20170507/x_cam_sight_2_tru__c_die____n_thoa__i_tho__ng_minh_handheld_brushless_gimbal_video_o____n_di__nh_di_800x800.jpg

Đánh giá sản phẩm

1. Đánh giá sản phẩm

2. Nội dung đánh giá0 ký tự

Bình luận sản phẩm